BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

2023-2024 Güz Dönemi Ders Müfredatı

ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ ATA 101-201-401

2023-2024 GÜZ YARIYILI PROGRAMI

AMAÇ:

Öğrencilerin; Atatürk İlkeleri ve Devrimini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin rejimini kavramalarını; Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün, günde ve gelecekte çağdaş olmasını sağlamanın Atatürkçülük ile mümkün olduğunu anlamalarını ve bu bilinç doğrultusunda davranış kazanmalarını ve sergilemelerini sağlamaktır.

İŞLENECEK KONULAR

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERS İZLENCESİ

2023-2024 GÜZ DÖNEMİ

 1. HAFTA:
 • Güz Dönemi ders akışı hakkında bilgi.
 • İhtilal, İnkılâp, Islahat, Batılılaşma, Modernleşme Kavramları
 1. HAFTA:
 • Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış (Dış Sebepler): Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform, Aydınlanma Dönemleri, Sanayi Devrimi, Fransız İhtilali
 1. HAFTA:
 • Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış (İç Sebepler): Islahat Hareketleri, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, İmparatorlukta Doğan Fikir Hareketleri
 1. HAFTA:
 • İttihat ve Terakki Partisi Yönetimi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları
 1. HAFTA:
 • I. Dünya Savaşı
 1. HAFTA:
 • Mondros Mütarekesi, Uygulanması ve İşgaller, İşgallere Karşı Doğan Cemiyetler
 1. HAFTA:
 • Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Kongreler Dönemi
 1. HAFTA:
 • VİZE HAFTASI
 1. HAFTA:
 • TBMM’nin Açılması ve Nitelikleri
 1. HAFTA:
 • İstiklal Savaşı: Güney ve Doğu Cephesi
 1. HAFTA:
 • İstiklal Savaşı: Batı Cephesi
 • İnönü Muharebeleri, Moskova Antlaşması, İstiklal Marşının Kabulü, Londra Konferansı, Teşkilat-ı Esasiye, Eskişehir Kütahya Muharebeleri
 • Sevr Antlaşması
 1. HAFTA:
 • Sakarya Muharebesi ve Büyük Taarruz
 1. HAFTA:
 • Mudanya’dan Lozan’a: Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması
 1. HAFTA:
 • Lozan Barış Antlaşması