BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Staj Yönergesi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK İLKELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ATAMER)
STAJ YÖNERGESİ

  1. Amaç ve Kapsam: Merkezin amacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık sebebi, Türk ulusunun çağdaşlaşma ve ilerleme azminin kaynağı olan Atatürk devrimini çeşitli yönleriyle araştırmak ve aydınlatmak, öğrencilere, üniversite mensuplarına ve toplumumuza bu araştırmaların sonuçlarını iletmektedir. Bu çerçevede, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e uzanan süreçte Türk toplumunun geçirdiği siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşümler, bütüncül ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla ele alınarak Türk Devriminin dünya tarihi bağlamındaki önemi, Türk modernleşmesinin evreleri, bu evrelerdeki dönüm noktaları, Cumhuriyet'in siyasi-fikri temelleri ve yapılanması gibi konular, araştırmaya yönelik alanları oluşturmaktadır. Bu çerçevede Merkez, ulusal ve uluslararası konferanslar, paneller, seminerler düzenlemekte, merkez üyeleri araştırmalarının sonuçlarını çeşitli bilimsel toplantılar ve programlar aracılığıyla sunmakta ve bilimsel yayınlar gerçekleştirmektedir. Ayrıca merkez, özel anma günleri düzenlemekte ve amaçlarını somutlaştırmak üzere çeşitli gezi programları gerçekleştirmektedir. Stajın kapsamı bu çerçevede belirlenmektedir.
  2. Yöntem: Katılımcıların temel staj konuları, merkezin öncelikleri ve stajyerin ilgi alanları dikkate alınarak Merkez Müdürlüğünce belirlenir.
  3. Sonuç: Stajını başarıyla tamamlayan katılımcılara, Merkez Müdürlüğünce belirlenen  bir Staj Belgesi verilir.
  4. Disiplin: Stajyerler, başvuru aşamasında doğru bilgileri vermek ve merkezin çalışma saatlerine ve düzenine uymakla yükümlüdürler. Merkez Müdürlüğü, gerekçe göstermeksizin staja son verebilir. Stajyerler de herhangi bir hak talep etmemek kaydıyla, diledikleri zaman staj programından ayrılabilirler.
  5. Başvuru: Staj için başvuru belli tarihlerle – dönemlerle sınırlı değildir. Bu konudaki temel esas Merkezin ihtiyacı ve olanaklarıdır. Başvuru, staj başlama tarihinden en az on iş günü önce yapılmış olmalıdır.
  6. Başvuru için gerekli belgeler: Adayın öğrenim ve yabancı dil bilgisi durumunu, amacını, ilgi alanlarını ve staj süresini de kapsayacak şekilde staj talep dilekçesi; Türkçe ve İngilizce, fotoğraflı özgeçmiş.
  7. Staj süresi: Staj süresi en az on tam iş günüdür. Bu süre karşılıklı mutabakatla belirlenir ve karşılıklı mutabakatla uzatılabilir.
  8. Staj başvuruları bizzat yapılmalıdır.

 

Prof. Dr. Mustafa Gündüz

                                                                                                                         ATAMER Müdürü