BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Tanıtım

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı " Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi " ( ATAMER ), yönetmeliğinin 24 Ocak 1998 tarihli, 23240 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte faaliyete geçmiştir.

Merkezin Amacı ve Görevleri :

Merkezin amacı, " Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık sebebi, Türk ulusunun çağdaşlaşma ve ilerleme azminin kaynağı olan Atatürk İnkılâbını ve İlkelerini çeşitli yönleriyle araştırmak ve aydınlatmak, öğrencilere, üniversite mensuplarına ve toplumuza bu araştırmaların sonuçlarını iletmektedir."

Bu çerçevede, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e uzanan süreçte Türk toplumunun geçirdiği siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşümler, bütüncül ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla ele alınarak; Türk Devriminin dünya tarihi bağlamındaki önemi, Türk modernleşmesinin evreleri, bu evrelerdeki dönüm noktaları, Cumhuriyet'in siyasi-fikri temelleri ve yapılanması gibi konular, araştırmaya yönelik alanları oluşturmaktadır.

Merkez, ulusal ve uluslar arası konferanslar, paneller, seminerler düzenlemekte, merkez üyeleri araştırmalarının sonuçlarını çeşitli bilimsel toplantılar ve programlar aracılığıyla sunmakta ve bilimsel yayınlar gerçekleştirmektedir. Ayrıca merkez, özel anma günleri düzenlemekte ve amaçlarını somutlaştırmak üzere çeşitli gezi programları gerçekleştirmektedir.

Merkez görevleri dahilinde, üniversitenin bütün bölümlerine " Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi " dersini vermektedir.