BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

2017-2018 Bahar Dönemi Ders Müfredatı

ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ ATA 202

2017-2018 BAHAR YARIYILI PROGRAMI

AMAÇ:

Öğrencilerin; Atatürk İlkeleri ve Devrimini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin rejimini kavramalarını; Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün, günde ve gelecekte çağdaş olmasını sağlamanın Atatürkçülük ile mümkün olduğunu anlamalarını ve bu bilinç doğrultusunda davranış kazanmalarını ve sergilemelerini sağlamaktır.

İŞLENECEK KONULAR

1. Hafta (19-23 Şubat)

Atatürk Devrimi, Alanları, Tarihi Temelleri, Gerçekleştirilme Stratejisi, Topluma Etkileri, Yaşanan olaylar,Atatürk’ ün Türkiye’deki yeri

2. Hafta (26 Şubat-02 Mart)

Atatürkçülük ve İlgili Kavramlar; Milli Değerler ve Atatürkçülük ile ilişkisi; Milli Varlık, Milli Kültür; Atatürkçülük ile T.C. Devleti Rejimin İlişkisi.

3. Hafta (05-09 Mart)

Atatürkçülüğün Özellikleri; Atatürkçülüğün Dinamik İdeali, Atatürkçülüğün Hedefi (Bireye, ulusa, yurda ve milli kültüre yönelik).

4. Hafta (12-16 Mart)

Atatürk İlkelerinin Genel Özelliği; Atatürkçü Cumhuriyetçi Düşünce ve Davranış; Cumhuriyetçilik, Demokrasi.

5. Hafta (26-23 Mart)

Atatürkçü Cumhuriyetçi Düşünce ve Davranış: Ulusal Egemenlik; Düşünce Serbestliği; Özgürlük ve Özgürlükler Dengesi; Eşitlik, Çok Seslilik; Katılımcılık; Cumhuriyetçi Düşünce ve Davranışlar.

6. Hafta (26-30 Mart )

Atatürkçü Halkçı Düşünce ve Davranış; Halkçılığın Anlamı ve Amacı; Siyasi Terbiye; Çalışma Sorumluluğu; Halkçılık ve Sınıflar; Milli Gelirin Dağılımında Adalet; Halkçı Düşünce ve Davranışlar.

7. Hafta (02-06 Nisan)

Atatürkçü Milliyetçi Düşünce ve Davranış:

Atatürkçülükte Millet ve Milliyetçilik Kavramları, Tanımları, Amaçları; Milliyetçiliğin Özellikleri.

8. Hafta (09-13 Nisan)

ARA SINAV

9. Hafta (16-20 Nisan)

Atatürkçü Milliyetçi Düşünce ve Davranış: Dürüst ve Gerçekçi olmak, Aldatmamak; Taklitçilik; Kişisel Çıkar ve Hırs, Vatan ve Millet için kendini Feda; Milli Terbiye; Atatürkçü Milliyetçiliğin Vatandaşlardan Beklediği Davranışlar.

10. Hafta (23-27 Nisan)

Atatürkçü Laik Düşünce ve Davranış:

Laiklik Nedir, Ne Değildir, Amacı ve Unsurları; Din ve Vicdan Özgürlüğü; Devletin Resmi Dininin Olmaması; Din ve Mezhep Farkı Gözetilmemesi.

11. Hafta (30 Nisan-04 Mayıs)

Atatürkçü Laik Düşünce ve Davranış:

Dinle Devletin Ayrılması; Tevhid-i Tedrisat, Akılcı ve Çağdaş Eğitim; Laik Sistemin Türkiye’ye Kazandırdıkları; Laik Sistemden Uzaklaşmanın Doğuracağı Sonuçlar.

12. Hafta (07-11 Mayıs)

Atatürkçü Laik Düşünce ve Davranış:

Atatürkçülükte Hoşgörü; Dini Kullananlara Karşı Davranış; Laikliğin Kişide Yansıması.

 13. Hafta (14-18 Mayıs)

Atatürkçü Devletçi Düşünce ve Uygulama:

Atatürkçülükte Devletin Yeri ve Önemi; Devletçilik İlkesinin Anlamı, Amaçları ve Doğuş Nedeni; Devletçiliğin Kapsamı ve Sınırları; Siyasi, Fikri ve İktisadi Devletçilik.

14. Hafta (21-25 Mayıs)

Atatürkçü Devletçi Düşünce ve Uygulama:

Devletçilik İlkesinin Getirdikleri (Siyasal, Fikri ve İktisadi); Devletçiliğin Diğer İlkelerle İlişkisi; Devletçiliğin Bugünü.

Atatürkçü Devrimci Düşünce ve Uygulama:

Devrim ve Devrimcilik; Atatürkçü Devrimciliğin Amacı; Atatürk Devriminin Doğuşu, Özellikleri; İlerici, Yenilikçi ve Çağdaş Olmanın Zorunluluğu; Devrimcilik ve Dinamik İdeal İlişkisi; Devrimcilikte Yol Çizerken Dikkate Alınacak Esaslar.

AÇIKLAMALAR

Ders Kaynakları:

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Atatürkçülük (Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temelleri); Prof. Dr. Ahmet Mumcu ve arkadaşları, YÖK Yayını

- Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri c. I-III, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını.

- Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları Prof. Dr. Afet İNAN, TTK yayını

- Atatürk’ün 1923 Eskişehir-İzmit Konuşmaları; A.İNAN, TTK yayını

- T.C. Anayasası

Değerlendirme:                                                                   

Ara sınav                    30 puan                                              Eski Rektörlük Binası 1. Kat 03

Final Sınavı                35 puan                                              Tlf: 6728

Ouiz                            25 puan                                                                     

Devam                        10 puan