BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

2018-2019 Güz Dönemi Ders Müfredatı

ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ ATA 101-201-401

2018-2019 GÜZ YARIYILI PROGRAMI

AMAÇ:

Öğrencilerin; Atatürk İlkeleri ve Devrimini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin rejimini kavramalarını; Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün, günde ve gelecekte çağdaş olmasını sağlamanın Atatürkçülük ile mümkün olduğunu anlamalarını ve bu bilinç doğrultusunda davranış kazanmalarını ve sergilemelerini sağlamaktır.

İŞLENECEK KONULAR

1.Hafta (24 Eylül - 28 Eylül 2018)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Derslerini okutmanın amacı, İnkılâp, İhtilâl Kavramları, Atatürk’ün Türk İnkılâbı Hakkındaki Görüşü, Türk İnkılâbının Temel Özellikleri.

2.Hafta (1Ekim -5 Ekim 2018)

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan İç ve Dış Etkenler.

İç Etkenler:Tanzimat öncesi Islahatları, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Meşrutiyet Dönemi Fikir Hareketleri. Dış Etkenler: Fransız İhtilâli, Kâpitülasyonlar, Sanayi İnkılâbı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Jeopolitik Konumu ve Karşılaşılan Tehditler.

3.Hafta ( 8 Ekim -12 Ekim 2018)

Osmanlı İmparatorluğu’nun Parçalanması, Trablusgarp  ve Balkan Savaşları .

4.Hafta (15 Ekim-19 Ekim 2018)

I.Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Önemi

5.Hafta (22 Ekim -26 Ekim 2018)

M.Kemal'in Samsun'a Çıkışı, İşgaller Karşısında Memleketin Durumu, Milli Mücadele Fikrinin Uygulamaya Konması.

6.Hafta ( 29 Ekim- 2 Kasım 2018)

Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri. Amasya Görüşmesi,

7.Hafta ( 5 Kasım - 9 Kasım 2018)

Sivas Komutanlar Toplantısı, Misak-ı Milli, İstanbul'un İşgali, İlk TBMM'nin Açılması.

8.Hafta (12 Kasım-16 Kasım 2018)

ARA SINAV

9.Hafta ( 19 Kasım-23 Kasım 2018)

Meclis'in Yapısı ve Çalışmaları. İç İsyanlar, Türk-Sovyet İlişkileri, Moskova Antlaşması,Türk-Ermeni Savaşı (Doğu Cephesi), Gümrü Antlaşması, Kars Antlaşması.

10.Hafta (26 Kasım – 30 Kasım 2018)

Sevr Antlaşması, Türk-Yunan Savaşı (Batı Cephesi), I.İnönü Savaşı-Londra Konferansı, II.İnönü Savaşı, Eskişehir-Kütahya Savaşları.

11.Hafta ( 3 Aralık- 7 Aralık 2018)

Türk-Fransız Savaşı(Güney Cephesi), Ankara İtilâfnamesi. Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi ve Önemi

12.Hafta (10 Aralık-14 Aralık 2018)

Lozan Antlaşması, Lozan Öncesi Karşılaşılan Sorunlar, Azınlıklar ve Ermeni Sorunu, Kapitülasyonlar, Boğazlar, Sınırlar, Lozan Görüşmelerinin Uzun Sürme Sebepleri.

13.Hafta (17 Aralık-21 Aralık 2018) 

Lozan Antlaşması, Lozan Öncesi Karşılaşılan Sorunlar, Azınlıklar ve Ermeni Sorunu,

Kapitülasyonlar, Boğazlar, Sınırlar, Lozan Görüşmelerinin Uzun Sürme Sebepleri, Görüşmelerin Kesilmesi.

14.Hafta (24 Aralık- 28 Aralık 2018)

Lozan Antlaşmasının Şartları, Lozan Antlaşmasının Türk Tarihi Açısından Değerlendirilmesi ve Önemi.

AÇIKLAMALAR

Ders Kaynakları:

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Atatürkçülük (Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temelleri); Prof. Dr. Ahmet Mumcu ve arkadaşları, YÖK Yayını

- Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri c. I-III, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını.

- Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları Prof. Dr. Afet İNAN, TTK yayını

- Atatürk’ün 1923 Eskişehir-İzmit Konuşmaları; A.İNAN, TTK yayını

- T.C. Anayasası

Değerlendirme:                                                                   

Ara sınav                    30 puan                                              Eski Rektörlük Binası 1. Kat 03

Final Sınavı                35 puan                                              Tlf: 6728

Ouiz                            25 puan                                                                     

Devam                        10 puan